Contacta

Construcciones

CAT ESP

L’activitat constructora és el pal de paller de l’empresa., l’orígen de tot plegat. És a partir d’aquest coneixement adquirit amb el treball del dia a dia a peu d’obra i el contacte directe amb tots els industrials els que permetem a Construccions Pallás , una millora contínua en l’activitat constructora.

El coneixement exhaustiu de tot el procés de construcció és el que dóna bagatge, experiència i coneixement a Construccions Pallás per promoure amb èxit l’ampliació al món de la promoció immobiliària.

Com a empresa constructora compta amb un ampli catàleg d’obra realitzada, tant residencial, com de naus, oficines o equipaments de tot tipus. Així, per exemple, podem trobar el segell de Construccions Pallás en diversos àmbits: escoles, residències del tercer sector, empreses o espais emblemàtics de la ciutat. A més de dedicar-se a la construcció d’habitatges, també du a terme obres tan diverses com naus industrials, poliesportius, mercats municipals, centres comercials, urbanització de carrers, aparcaments soterrats, projectes paisatgístics, d’enjardinament i mobiliari urbà, aparcaments d’ús públic o privat, entre altres.

Sigui quin sigui el projecte en el que s’endisa, la filosofia de Construccions Pallás sempre pretén anar més enllà de la pròpia necessitat constructiva. Creiem que els edificis són molt més que estructures, han de ser espais habitables, humans i per tant, impregnats de vida.