Contacta

Mantenimientos

CAT ESP

El fet de viure en un edifici significa vetllar pel seu bon estat de conservació. Amb la finalitat de mantenir el grau de satisfacció dels nostres clients, un dels serveis que s’està potenciant és el de manteniment dels edificis. És un servei integral que contempla tant la façana, les estructures com les diferents instal·lacions: ja sigui de gas, d’electricitat, etc. i també els serveis complementaris: jardineria, neteja entre d’altres. Ens agrada cuidar allò que fem!