Contacta

Edificis singulars – Lince

CAT ESP

Edifici de base rectangular amb acabat exterior de formigó vist. La seva estructura exterior unificada amb diversos volums i retranquejos formen una composició homogènia i robusta de molta complexitat constructiva. L’encofrat amb fusta li confereix una textura amb les vetes marcades en tota la pell de l’edifici.