Contacta

Edificis singulars – Montesinos

CAT ESP

Edifici particular pel seu volum principal en forma de semicercle, de grans obertures tapades amb lames i un aplacat final de pedra natural confereixen l’edifici una aparença sobria i elegant. El seu interior és funcional i espais amplis dedicats a les aules, despatxos i passadissos.