Contacta

Edificis singulars – La Meta

CAT ESP

A l’any 1988 es realitza l’obra de la farinera La Meta, una planta de fabricació de farines dividida en 4 zones:

Aquesta obra va marcar un punt d’inflexió en la construcció per a Construcciones Pallàs, ja que va suposar un gran repte i es van posar al límit tots els nostres recursos. Aquesta construcció ens va aportar nous coneixements que, encara avui dia, implementem en la nostra manera de treballar.

Afrontar una obra d’aquestes dimensions ens ha donat les bases per poder afrontar qualsevol tipologia d’obra ja que ens va enriquir en tots els àmbits de la construcció.