Contacta

CONSTRUCCIONS

CAT ESP

Com a empresa constructora comptem amb un ampli catàleg d’obra realitzada, tant residencial, com de naus, oficines o equipaments de tot tipus.

Així, per exemple, podem trobar el segell de Pallàs en diversos àmbits: escoles, residències del tercer sector, empreses o espais emblemàtics de la ciutat.

A més de dedicar-nos a la construcció d’habitatges, també duem a terme obres tan diverses com naus industrials, poliesportius, mercats municipals, centres comercials, urbanització de carrers, aparcaments soterrats, projectes paisatgístics, d’enjardinament i mobiliari urbà, aparcaments d’ús públic o privat, entre altres.

Sigui quin sigui el projecte en el que ens endinsem, la nostra filosofia sempre pretén anar més enllà de la pròpia necessitat constructiva. Creiem que els edificis són molt més que estructures, han de ser espais habitables, humans i per tant, impregnats de vida.