Contacta

LA FUNDACIÓ

CAT ESP

Tothom té dret a l’habitatge. Amb la premissa de fer realitat aquest dret universal, l’any 1996 vam crear la fundació “Habitatge per a tots”.

La fundació pretén ser una eina de democratització de l’accés a l’habitatge. Per aquest motiu, la fundació construeix habitatges de protecció oficial a preu de cost.

Amb aquest objectiu s’han fet intervencions en barris desfavorits amb un doble objectiu: revaloritzar l’entorn i fer pedagogia de qualitat constructiva.

Creiem que un habitatge de règim especial ha de ser també un habitatge digne i per aquest motiu, mantenim els estàndards de qualitat i el disseny característic de les nostres promocions.

També col·laborem amb la fundació Lleida Solidària per tirar endavant projectes de construcció a través de la gestió d’obra. Com a exemple de projectes de la fundació que han rebut menció en diverses revistes d’arquitectura pel fet de conjugar preu i disseny tenim:
- OBRA REALITZADA: Lleida. Barri dels Magraners. Règim Especial

o  1a actuació. Un total de 24 habitatges Iniciada any 1997.

o  2a actuació. Un total de 21 habitatges. Iniciada l’any 2003.

- OBRA EN CURS: Lleida. Parc de l’Aigua. Un total de 21 habitatges de Protecció Oficial.