Contacta

MANTENIMENT

CAT ESP

El fet de viure en un edifici significa vetllar pel seu bon estat de conservació.

Amb la finalitat de mantenir el grau de satisfacció dels nostres clients, un dels serveis que oferim és el de manteniment. És un servei integral que contempla tant la façana i les estructures com les diferents instal·lacions: ja sigui de gas, d’electricitat, etc.

Ens agrada cuidar allò que fem.