Contacta

CAT ESP

ConstruccionesConstruccions Construcciones

PromocionesPromocions Promociones

Edificios singularesEdificis singulars Edificios singulares

La FundaciónLa Fundació La Fundación

Mapa de obras realizadasMapa d'obres realitzades Mapa de obras realizadas

RehabilitacionesRehabilitacions Rehabilitaciones

MantenimientosManteniments Mantenimientos

Promoción en cursoPromoció en curs Promoción en curso

HistoriaHistòria Historia


Construccions Pallàs S.A - C. Ramòn i Cajal, 2 Altell ( Lleida )
T. 973 263 211 · F. 973 279 232